Projektai

Projekto įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioritetą „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“.

Projektas

„Technologinių ekoinovacijų diegimas“ UAB „Arginta Engineering“, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos pasėkmes“

UAB „Arginta Engineering”, siekdama išlaikyti rinkos lyderio pozicijas ir vykdyti tvarią bei draugišką aplinkai gamybą, planuoja įgyvendinti projektą „Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Arginta Engineering”, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos pasekmes“.

Projekto įgyvendinimo metu planuojamos įsigyti hidraulinės lenkimo staklės pasižymės lazerine technologija, automatizuotu kompiuteriniu valdymu, įdiegta automatine kokybės valdymo sistema, uždaru technologiniu procesu. Naujos hidraulinės lenkimo staklės leis lenkti didelio gabarito detales, ko pasėkoje bus išvengta technologinių detalių dalinimų ir paskesnio suvirinimo. Be to, įsigyta inovatyvi įranga sąlygos gamybos sąnaudų ekonomiškumą, procesų ir produktų ekologiškumą, procesų optimizavimą bei gamybos procesų spartą. Įranga, kurią planuojama įsigyti, rinkoje yra 2 metus.

Projekto tikslas – modifikuoti gaminius, diegiant technologines ekoinovacijas įmonės gamybinėje veikloje bei taip užtikrinant gamtos išteklių taupymą, atliekų bei kenksmingų teršalų susidarymo mažinimą.

Remiantis ekologinio projektavimo principais, pirmieji su nauja įranga planuojami atnaujinti produktai, tai: gaminys, skirtas popieriaus gamybos mašinoms (popieriaus gamybos mašinos detalės), gaminys, skirto vakuuminiam fanieros transportavimui (vakuminiai fanieros transportavimo įrenginiai), kurie šiuo metu gaminami technologiniu keliu, kuris nėra ekonomiškai ir ekologiškai efektyvus. Planuojamų gaminti atnaujintų produktų papildomos savybės – mažėjantis sunaudojamų žaliavų kiekis, mažėjantis sunaudojamos el. energijos kiekis, eliminuotas kenksmingų medžiagų panaudojimas.
Projekto kontekste iškelti įmonės ilgalaikiai tikslai užtikrina tolesnę efektyvią veiklą:

  • Racionaliai naudoti išteklius, modernizuojant visus įmonėje vykdomus gamybos technologinius procesus.
  • Modernios įrangos dėka, visus įmonėje vykdomus technologinius procesus perorganizuoti į beatliekinę gamybą.
  • Didinti įmonės darbo našumą,
  • Kurti inovatyvius produktus.

Projekto rezultate įsigijus naują įrangą, įmonėje vykdomi gamybos procesai taps draugiškais aplinkai ir patrauklūs klientams, nes bus siūlomi aukštos kokybės išskirtiniai produktai itin palankiomis kainomis, kadangi naujų technologinių procesų dėka, ne tik padidės gaminio kokybė, bet ir sumažės darbo sąnaudos, atliekų kiekis, sunaudojamos energijos kiekis, kenksmingų medžiagų naudojimas. Visa tai ne tik pagerins darbuotojų darbo sąlygas, bet ir tiesiogiai atsispindės galutinėje produkto kainoje.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga numatoma 2022 m. rugsėjo mėn.

Bendra projekto vertė 965 079,00 Eur, iš kurių 337 778,00 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioritetą „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“.